Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → CZEPAR
iduzel: 70994
idvazba: 86659
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 17:35:52
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 70994
idvazba: 86659
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czepar.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/czepar'
iduzel: 70994
path: 8549/70982/70983/70992/70994
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Česká platforma antibiotické rezistence

Vize, Mise, Úkoly

 ◳ 3 (png) → (originál)Šíření bakterií rezistentních vůči antibiotikům je jednou z největších výzev, kterým v současnosti čelí zdravotnictví po celém světě. Již za 25 let může být antibiotická rezistence odpovědná za více úmrtí než jakýkoli jiný rizikový faktor včetně rakoviny nebo kardiovaskulárních onemocnění.

Jde o mimořádně komplexní problematiku, která zasahuje řadu oblastí života moderní společnosti a jejíž detailní porozumění vyžaduje hlubokou expertizu v řadě oborů od humánní a veterinární medicíny přes mikrobiologii až po environmentální technologii. Pokud má být náš boj s antibiotickou rezistencí úspěšný, je třeba vytvářet multidisciplinární týmy expertů, kteří dokáží spolupracovat při hledání účinných a prakticky proveditelných holistických řešení.

Právě vznikající Česká platforma antibiotické rezistence (CZEPAR) sdružuje odborníky ze všech relevantních vědních oblastí a sfér života společnosti. Jejími členy jsou lékaři, veterináři, mikrobiologové, technologové a experti na životní prostředí z akademické sféry, praktické medicíny, firemního sektoru i státní správy.

Cílem CZEPAR je vytvářet prostor pro diskusi, sdílení informací a mezioborovou spolupráci. CZEPAR chce přinášet vědomostní základnu pro státní správu při hledání regulatorního rámce, který umožní účinný boj proti šíření antibiotické rezistence ve společnosti. Bude publikovat správné postupy pro aplikaci antibiotik, metody detekce antibioticky rezistentních bakterií v různých prostředích i technologické postupy zamezující šíření antibiotické rezistence do životního prostředí.

Nejbližší úkoly CZEPAR jsou: ◳ 5 (png) → (originál)

  • Oslovit dostatečné (nadkritické) množství expertů tak, aby byla zajištěna důvěryhodnost platformy a její schopnost přicházet s funkčními řešeními
  • Zajistit dostatečnou publicitu tématu antibiotické rezistence i vlastní platformě, aby se stala relevantním partnerem pro státní správu i pro další důležité subjekty
  • Vytvořit funkční platformu pro sdílení informací, která bude zahrnovat odborné semináře, publikační aktivitu směrem k odborné i laické veřejnosti a elektronické komunikační nástroje (web, sociální média atd.)

Jménem zakladatelů Česká platformy antibiotické rezistence zveme všechny odborníky z akademické a aplikační sféry i ze státní správy, aby se staly členy CZEPAR a dali své síly k dispozici pro boj se šířením antibiotické rezistence.

Jménem zakladatelů CZEPAR

Aktualizováno: 4.12.2023 14:16, Autor: Lucie Pokorná

ASCDESC ASCDESC ASCDESC ASCDESC
Stanovy spolku4.4.20244.4.2099

CZEPAR
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 19915489

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi