Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Home → Často kladené dotazy
iduzel: 71167
idvazba: 86702
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 15:24:51
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71167
idvazba: 86702
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'czepar.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/dotazy'
iduzel: 71167
path: 8549/70982/70983/70992/70993/71153/71167
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Často kladené dotazy

Co je to antibiotická rezistence?

Antibiotická rezistence se týká bakterií a je zvláště důležitá, pokud se jedná o patogeny. V takovém případě léčba antibiotiky selže. Proto je „antibiotická rezistence“ problémem zdraví lidí a zvířat. Rezistence na antibiotika však byla považována za biologické znečištění, které se může vyskytovat a šířit v životním prostředí a může být vráceno lidem a zvířatům.  

Co to znamená, když jsou bakterie odolné vůči antibiotikům?

To znamená, že budou schopny proliferovat v přítomnosti antibiotika, což znamená, že terapeutické činidlo je zbytečné. Více informací

Co jsou „superbugs“ (superbakterie)?

„Superbugs“ alias superbakterie je nevědecké slovo, které označuje bakterie, které mají schopnost se množit v přítomnosti různých typů antibiotik, takže lékaři mají velmi omezené nebo žádné alternativy k léčbě bakteriálních infekcí. Technicky řečeno, superbakterie odkazuje na multirezistentní bakterie, definované jako bakterie schopné odolávat antibiotikům, které patří alespoň do tří různých tříd. V extrémních případech mohou být superbakterie odolné vůči všem dostupným antibiotikům.

Jak vzniká antibiotická rezistence?

Může to být vnitřní vlastnost bakterií, související s jejich strukturou nebo metabolismem. V jiných případech ji lze získat, když bakterie získávají novou genetickou informaci, k čemuž normálně dochází horizontálním přenosem genů, což znamená, že jde o průchod genetického materiálu mezi současnými buňkami. To kontrastuje s vertikálním přenosem genů odpovídajícím přenosu genetického materiálu z předků na potomky. Rezistence na antibiotika se může objevit různými mechanismy. Viz také Mechanismy antibiotické rezistence

Je rezistence na antibiotika důležitým problémem?

Rezistence na antibiotika může postihnout kohokoli, v jakémkoli věku a v jakékoli zemi. V Evropě, kde jsou dobré zdravotní a hygienické podmínky, může zabít asi 30 000 lidí ročně. Kromě toho rezistence na antibiotika vede ke zvýšeným nákladům na medicínu, prodlouženým pobytům v nemocnici se selháním lékařských intervencí a vyšší úmrtnosti. Ze všech těchto důvodů se stala předmětem velkého zájmu orgánů veřejného zdraví.

Co je jediným nejvýznamnějším faktorem zvyšujícím míru antibiotické rezistence?

Nejvýznamnějším faktorem zvyšujícím míru antibitické rezistence je nadměrné (zbytečné) užívání antibiotik. Z toho důvodu se vede mnoho osvětových kampaní s cílem omezit předepisování a používání antibiotik, především proto, aby se zabránilo profilovému užívání a aby se antibiotika ušetřila na použití právě tehdy, když jsou skutečně potřeba. Po rozšíření v lidských a zvířecích mikrobiomech a v životním prostředí existuje několik faktorů, které zvyšují odolnost vůči antibiotikům, jako je znečištění, špatné hygienické podmínky nebo nedostatečná zdravotní péče.  

Může být stejná bakterie odolná vůči několika antibiotikům?

Ano, jedná se o takzvané superbakterie, které dokážou odolat několika antibiotikům. Tato kapacita se získává získáváním po sobě jdoucích částí rezistence, vědecky označovaných jako geny rezistence na antibiotika. Viz také často kladený dotaz "Co jsou "superbugs" (superbakterie)?"

Proč je důležité užívat antibiotika přesně podle předpisu?

Předpis by měl být vždy proveden na základě identifikace infekčních bakterií a profilu citlivosti na antibiotika. Jakmile jsou tyto informace k dispozici, měla by být vyžadována předepsaná dávka k účinnému odstranění infekce. Pokud je léčba přerušena před stanoveným časem, existuje riziko, že byla zabita pouze část infekčních bakterií a ty se přemnoží a člověk znovu onemocní. Je možné, že bakterie, které nebyly eliminovány, byly ty s nejvyšší úrovní rezistence, takže by léčba druhé infekce byla ještě obtížnější. Ze stejných důvodů by neměly být vynechávány jendotlivé dávky antibiotik.

Velmi důležité: antibiotika je nutné užívat vždy po lékařském předpisu a na základě mikrobiologické diagnostiky určit příčinu onemocnění. Nesprávný lék zpomalí léčbu.

Více informací: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/combating-antibiotic-resistance

Jaké jsou hlavní příčiny antibiotické rezistence?

Kromě nadměrného a ne vždy vhodného užívání antibiotik mohou ke zvýšení rezistence na antibiotika přispívat i další příčiny. Například 1) v lidském těle špatný nebo nevyvážený mikrobiom poskytne bakteriím odolným vůči antibiotikům příležitost k proliferaci; 2) v produkci potravin a zvířat použití antibiotik podporuje nadměrné množení bakterií odolných vůči antibiotikům; 3) v životním prostředí budou eutrofické systémy s vysokou zátěží živinami a znečištěním podporovat šíření bakterií odolných vůči antibiotikům.

Tyto tři příklady ukazují důležitost konceptu One-Health pro šíření antibiotické rezistence, za předpokladu souvislostí výskytu antibiotické rezistence u lidí, zvířat a životního prostředí.                                     

Jak lze měřit/hodnotit antimikrobiální rezistenci?

Metoda nejběžněji používaná k měření citlivosti bakterie na různé koncentrace antibiotika v bujónu nebo agarovém kultivačním médiu nebo na papírových kotoučcích. Nejnižší koncentrace antibiotika, která inhibuje růst bakterií, je minimální inhibiční koncentrace (MIC).

Aplikace technik molekulární biologie, jako je kvantitativní PCR, umožňuje kvantifikaci genetické informace související s antibiotickou rezistencí (geny antibiotické rezistence).

Více informací:

Co mohu udělat, abych zabránil rezistenci na antibiotika?

  • Užívejte antibiotika podle předpisu.
  • Nevynechávejte jednotlviév dávky antibiotik.
  • Nešetřete antibiotiky.
  • Neužívejte antibiotika předepsaná někomu jinému.
  • Promluvte si se svým lékařem.
  • Všechny léky mají vedlejší účinky.
  • Dbejte na udržitelnost životního prostředí, vyhýbejte se emisím znečišťujících látek, přispívejte k ochraně přírodních zdrojů, jako je půda a voda, a k ochraně biologické rozmanitosti.

Více informací naleznete zde.

Zmizí rezistence na antibiotika?

Rezistence na antibiotika nezmizí.

Většina mechanismů získané rezistence vůči antibiotikům není spojena s náklady na způsobilost bakterií, což znamená, že přítomnost tohoto typu rezistence v bakteriálních buňkách neovlivňuje jejich přežití nebo rychlost proliferace. Praktickým důsledkem toho je, že jednou získaný typ rezistence se neztratí, i když se antibiotikum již nepoužívá.

Andersson, D. I., & Hughes, D. (2010). Antibiotic resistance and its cost: is it possible to reverse resistance?. Nature Reviews Microbiology, 8(4), 260-271.

Aktualizováno: 8.4.2023 13:10, Autor: Lucie Pokorná

Problematika antibiotické rezistence

 ◳ 3 (png) → (originál)

×

Zajímavé odkazy

 ◳ 2 (png) → (originál)

×


CZEPAR
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 19915489

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi